Misja
JO 80 Badlands
Mapa
Chernarus
Autor
Arma Coop Corps z okazji X-lecia Arma 2
Rozegrana dnia
23 Cze.. 2019 (Niedziela) 20:47
Długość rozgrywki
3:16:52
# Gracz Slot Grupa
1 Abdul Charlie-3 | Automatic Rifleman B Bravo 2-2
2 Adi Weapons System Officer B Alpha 2-5
3 Alienzo Platoon HQ | Commanding Officer@_____USMC Platoon (27th MEU)_____ B Alpha 1-6
4 Bany Charlie-1 | Rifleman (M72) B Alpha 1-6
5 Barmanek Echo-2 | Ammunition Man B Alpha 2-1
6 Blazis Helicopter Pilot@_____AH-1Z 'Gunmetal-1'_____ B Bravo 3-6
7 Bober Bravo-3 | Automatic Rifleman B Alpha 4-5
8 BoneBreaker Gunner B Alpha 2-4
9 Brick Bravo-3 | Rifleman/Assistant AR B Alpha 1-5
10 Bubinsky Echo-3 | ----- Team Leader/Gunner (SMAW) ----- B Alpha 2-1
11 Combat Razor-1 | Team Leader@_____Razor Force Recon Team_____ B Alpha 3-4
12 Desmond Bravo-1 | Automatic Rifleman B Alpha 1-5
13 Dima Squad Leader@_____2st Rifle Squad_____ B Alpha 1-5
14 Dzi Razor-2 | Radio Chief B Alpha 3-4
15 Edek Alpha-3 | ------ Fire Team Leader ------ B Bravo 1-4
16 Hans Razor-1 | JTAC/RTO B Alpha 3-4
17 Hipis Alpha-3 | Automatic Rifleman B Bravo 3-1
18 JJK Corpsman B Alpha 1-6
19 Jacek Alpha-3 | Rifleman (M72) B Alpha 1-4
20 Jajo Charlie-1 | Automatic Rifleman B Alpha 1-6
21 Jakub Bravo-2 | Rifleman (M72) B Alpha 1-5
22 Jax Bravo-1 | Rifleman/Assistant AR B Alpha 1-5
23 Jimmy_99 Platoon HQ | Forward Air Controller B Alpha 1-3
24 Jozef Sztacheta Gunner B Alpha 2-3
25 Kastor Charlie-2 | ------ Fire Team Leader ------ B Bravo 3-4
26 Kepyt Corpsman B Bravo 4-2
27 Kofeina101 Razor-2 | Team Leader@_____Razor ANGLICO Team_____ B Alpha 3-4
28 Lix Alpha-1 | Rifleman (M72) B Alpha 1-4
29 Lukas Weapons System Officer B Bravo 1-3
30 Maci Helicopter Pilot@_____AH-1Z 'Gunmetal-2'_____ B Alpha 2-6
31 Maras Żebrak (Maras)@____WSPARCIE TECHNICZNE____ C Alpha 1-1
32 Marcin648 Echo-1 | Ammunition Man B Alpha 2-1
33 Mirko. Bravo-3 | Rifleman (M72) B Alpha 1-5
34 Monkey Bravo-1 | Rifleman (M72) B Bravo 1-2
35 Moszeusz6Pl Razor-1 | SARC B Alpha 3-4
36 NieZalezny Echo-4 | ----- Team Leader/Gunner (SMAW) ----- B Alpha 2-1
37 Omega WoS Alpha-1 | Rifleman/Assistant AR B Alpha 1-4
38 Oro Commander@_____M1A1 'Wolverine'_____ B Alpha 2-4
39 Protos56 Bravo-2 | ------ Fire Team Leader ------ B Alpha 1-5
40 Puchacz Alpha-1 | Automatic Rifleman B Bravo 1-5
41 Puni$her Razor-1 | Pointman B Alpha 3-4
42 Red Commander@_____M1A1 'Slugger'_____ B Alpha 2-2
43 Rejtor Commander@_____M1A1 'Hellcat'_____ B Alpha 2-3
44 Robson Alpha-2 | ------ Fire Team Leader ------ B Alpha 4-3
45 Rysio_from_Klan Echo-2 | MG Gunner B Alpha 2-1
46 SOFA Bravo-1 | ------ Fire Team Leader ------ B Alpha 1-5
47 STALKER14 Bravo-3 | ------ Fire Team Leader ------ B Alpha 4-6
48 START Razor-1 | Slackman B Alpha 3-4
49 SaNit Alpha-2 | Rifleman (M72) B Alpha 4-1
50 Scharf Razor-1 | Asst. Team Leader B Alpha 3-4
51 Semir Żebrak (Semir) R Alpha 1-1
52 Senor Charlie-3 | Rifleman/Assistant AR B Alpha 1-6
53 Sensey Driver B Alpha 2-2
54 Sone Squad Leader@_____1st Rifle Squad_____ B Alpha 1-4
55 Stahu Alpha-1 | ------ Fire Team Leader ------ B Bravo 2-3
56 Stizi Alpha-2 | Automatic Rifleman B Bravo 2-1
57 Suszkow Corpsman B Bravo 2-5
58 Templar Żebrak (Templar) C Alpha 1-1
59 Tes Platoon HQ | Corpsman B Alpha 1-3
60 Tomek Bravo-2 | Rifleman/Assistant AR B Alpha 1-5
61 Vaisor Charlie-2 | Rifleman/Assistant AR B Bravo 1-1
62 Wynarator Squad Leader@_____3st Rifle Squad_____ B Alpha 1-6
63 Zahirus Driver B Alpha 1-2
64 Ziutek Charlie-1 | ------ Fire Team Leader ------ B Alpha 1-6
65 ZlyMudzyn Charlie-1 | Rifleman/Assistant AR B Alpha 1-6
66 Zoret Bravo-2 | Automatic Rifleman B Alpha 1-5
67 Zus Platoon HQ | Platoon Sergeant B Bravo 2-4
68 axelxan Gunner B Alpha 2-2
69 canadian Fighter Pilot@_____AV-8B 'EVIL EYE-1'_____ B Alpha 3-1
70 mad Charlie-2 | Automatic Rifleman B Alpha 1-6
71 moje0 Charlie-3 | Platoon Scout Sniper B Alpha 1-6
72 neelix Charlie-2 | Rifleman (M72) B Alpha 1-6
73 rispo Driver B Alpha 2-4
74 szachcik Squad Leader@_____Attached Weapons Squad_____ B Alpha 4-2
75 szkudi-pudi Alpha-3 | Rifleman/Assistant AR B Bravo 2-6
76 zbysiek Echo-1 | MG Gunner B Alpha 1-6